3 pytania do Izabelli Anuszewskiej

IzabellaAnuszewskaFBDr Izabella Anuszewska, Research Unit Director w Millward Brown (dawniej SMG/KRC) – największej firmie badawczej w Polsce, z którą związana jest od 2000 roku; Absolwentka Psychologii i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

JD: Od kilku lat coraz modniejszy jest branding. Firmy walczą o konsumentów, partnerów, ale także o najlepszych pracowników – budując markę pracodawcy. Jak można zbadać, czy dana firma ma już wyrażną markę pracodawcy?

IA: W celu zbadania marki pracodawcy stosuje się metody badawcze dedykowane badaniom marki. Są to badania, w których zadaje się pytania pozwalające oceniać na wielu wymiarach – często hierarchicznych – wiedzę, postawy i doświadczenia związane z danym pracodawcą, częstokroć na tle jego najbliższej konkurencji (np. pracodawców z tego samego segmentu lub firm o podobnej wielkości lub kulturze organizacyjnej. Osobami badanymi są zarówno kontrahenci, partnerzy, absolwenci, będący potencjalnymi pracownikami jak i aktualni pracownicy. Z ich odpowiedzi wyłania się całościowy obraz poszczególnych marek pracodawców (ich silne i słabe strony). Możliwe jest również rekonstruowanie wizerunku pracodawców w poszczególnych grupach interesariuszy oddzielnie. Na tej podstawie wyciąga się wnioski o spójności wizerunku lub o rozbieżnościach w postrzeganiu w zależności od tego, z jakiej perspektywy dany pracodawca jest oceniany.

Czytaj więcej

Reklamy