Pokolenie Y chce zmienić swój wizerunek – rusza kampania reklamowa

jestemYgrekiemPSZK rusza z nową outdoorową kampanią reklamową, której celem jest zmiana wizerunku pokolenia Y. W powszechnej świadomości pokolenie Y rysuje się jako generacja roszczeniowa, nielojalna i leniwa. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla pracodawców, zważywszy że wkrótce generacja Y stanowić będzie 75 proc. pracowników w organizacjach. Obraz ten ma zmienić kampania, której hasłem jest   „#jestemYgrekiem. nie jestem leniem”.

Czytaj więcej

Reklamy